Loading...
Chào mừng bạn đến với Website Bệnh Viện Sản nhi Nghệ An
Đang cập nhật

BV Sản Nhi Nghệ An: Tổ chức cuộc thi “Thiết kế logo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An”

Thực hiện chủ trương và Kế hoạch hoạt động bệnh viện trong năm 2022; Căn cứ yêu cầu đổi mới toàn diện chất lượng dịch vụ, thương hiệu, hình ảnh của bệnh viện và cải tiến chất lượng Bệnh viện trong giai đoạn 2020 - 2025. Bệnh viện Tổ chức "Cuộc thi thiết kế logo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An”

Đang cập nhật

Chính sách thông tuyến tỉnh về khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Chính sách thông tuyến tỉnh về khám chữa bệnh BHYT được quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật BHYT ngày 14/11/2008 (và quy định tại Khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT ngày 13/6/2014) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Điều này mở ra cơ hội cho người dân có thể lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh cho mình phù hợp với tình trạng bệnh và nhu cầu của bản thân từ tuyến cơ sở đến tuyến tỉnh. Khi chính sách này được thực thi, có rất nhiều thắc mắc của người dân xung quanh vấn