Loading...
Chào mừng bạn đến với Website Bệnh Viện Sản nhi Nghệ An

Hưởng ứng ngày An toàn người bệnh Thế giới (17/9) năm 2023

Ngày An toàn người bệnh (ATNB) thế giới là một trong những ngày hội sức khỏe cộng đồng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), được khởi động từ 2019 bởi Hội đồng Y tế thế giới lần thứ 72, sau khi thông qua Nghị quyết WHA72.6 – “Hành động toàn cầu về an toàn người bệnh”. Ngày An toàn người bệnh thế giới sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 9 hàng năm. Năm 2023, Tổ chức Y tế thế giới đã công bố chủ đề: “Engaging patients for patient safety – Tăng cường sự tham gia của người bệnh nhằm đảm bảo an toàn người bệnh” cho ngày an toàn người bệnh thế giới năm nay. Khẩu hiệu của năm nay sẽ là “Elevate the voice of patients! - Lắng nghe tiếng nói của người bệnh!”.

 

Thực tế trong quá trình cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cho thấy rằng khi người bệnh được đối xử như những đối tác trong quá trình chăm sóc họ thì họ sẽ đạt được những lợi ích đáng kể về sự an toàn, sự hài lòng và sức khỏe. Bằng cách trở thành thành viên tích cực tham gia vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe, người bệnh có thể đóng góp vào sự an toàn cho việc chăm sóc của họ và của toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe.

 

Thông qua khẩu hiệu “Lắng nghe tiếng nói của người bệnh!”, WHO kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện hành động cần thiết để đảm bảo rằng người bệnh được tham gia vào việc xây dựng chính sách, được đại diện, tham gia vào các chiến lược an toàn, được chăm sóc phù hợp với kế hoạch hành động ATNB toàn cầu. Điều này chỉ có thể đạt được bằng cách cung cấp nền tảng và cơ hội cho nhiều người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng khác nhau nêu lên tiếng nói, mối quan tâm, kỳ vọng và ưu tiên của họ nhằm nâng cao sự an toàn, lấy người bệnh làm trung tâm, độ tin cậy và công bằng.

 

Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2023 có 4 mục tiêu cơ bản:

1. Nâng cao nhận thức toàn cầu về nhu cầu của người bệnh, người nhà người bệnh, người chăm sóc được tham gia trong việc thiết lập tất cả các mức độ chăm sóc nhằm cải thiện sự an toàn cho người bệnh.

2. Trao quyền cho người bệnh và gia đình người bệnh trong việc chủ động tham gia vào quá trình chăm sóc điều trị của chính họ và nâng cao sự an toàn.

3. Ủng hộ các hành động cấp bách cho sự tham gia của người bệnh, người nhà người bệnh và người chăm sóc phù hợp với kế hoạch hành động ATNB toàn cầu, được thực hiện bởi các đối tác của WHO.

4. Gắn kết sự tham gia giữa các nhà làm chính sách, nhà lãnh đạo, nhân viên y tế, các tổ chức xã hội và các bên liên quan trong việc nỗ lực tăng cường sự tham gia của người bệnh, người nhà người bệnh vào các chính sách/quy trình/quy định, các chương trình thực hành nhằm đảm bảo quá trình chăm sóc, điều trị an toàn.

Ngày An toàn người bệnh Thế giới 2023 có mục đích tác động đến các bên liên quan bao gồm người bệnh, gia đình người bệnh, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo chăm sóc sức khỏe, nhân viên y tế và các tổ chức xã hội để hợp tác hướng tới việc cùng thiết kế các chính sách chăm sóc sức khỏe và các biện pháp can thiệp an toàn phản ánh thực sự nhu cầu, mong muốn và sở thích của người bệnh, cuối cùng là nâng cao an toàn chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu.

 

 

 

Hưởng ứng ngày ATNB thế giới hàng năm, trong nhiều năm qua Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã luôn quan tâm, nỗ lực triển khai các hoạt động về an toàn người bệnh. Hưởng ứng chủ đề và khẩu hiệu năm nay, bệnh viện đã có nhiều giải pháp, ứng dụng công nghệ để kết nối thông tin giữa người bệnh, người nhà người bệnh với nhân viên y tế. Khẩu hiệu “Lắng nghe tiếng nói của người bệnh” đã chuyển thành công việc chủ động hàng ngày của nhân viên y tế bệnh viện.

 

Để nâng cao nhận thức về nhu cầu của người bệnh cho nhân viên y tế bệnh viện. Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội đã thiết lập nhiều kênh thông tin để tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của người bệnh: Kênh trao đổi trực tiếp với  người bệnh, qua điện thoại, qua thùng thư góp ý, qua quét mã QP code, qua màn hình cảm ứng đặt ở các khu vực chờ của người bệnh, người nhà người bệnh, qua các trang mạng xã hội, group nhóm zalo, facebook, qua truyền thông giáo dục sức khỏe, hội thảo, hội nghị, họp hội đồng người bệnh cấp khoa phòng và bệnh viện… Nhờ đó những nhu cầu của người bệnh được bệnh viện tiếp thu xem xét trong xây dựng chính sách và thiết lập các mức độ chăm sóc nhằm cải thiện sự an toàn cho người bệnh.

 

 


Để trao quyền cho người bệnh và người nhà người bệnh chủ động tham gia vào quá trình chăm sóc sức khỏe thì người bệnh phải hiểu biết về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Việc minh bạch thông tin trong khám và điều trị cho người bệnh, người nhà người bệnh là cơ hội để cộng đồng biết và hiểu được các quá trình chăm sóc sức khỏe, nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe. Khi điều trị tại bệnh viện, người bệnh có thể truy cập bệnh án điện tử của mình dễ dàng trên các thiết bị điện tử cầm tay, có thể tìm hiểu các thông tin qua hệ thống quét mã QR code, thông tin trên các bảng truyền thông, qua điện thoại tư vấn, hội, nhóm tư vấn sức khỏe do bệnh viện chủ trì. Khi người bệnh, người nhà người bệnh có kiến thức về an toàn người bệnh thì họ mới chủ động tham gia có hiệu quả vào quá trình chăm sóc điều trị của chính họ và nâng cao sự an toàn trong điều trị.

 

 

 

Để ủng hộ sự tham gia của người bệnh và người nhà người bệnh vào cải thiện an toàn người bệnh cho chính họ. Bệnh viện luôn chủ động tiếp cận và chia sẻ những khó khăn, đồng hành cùng người bệnh trong quá trình điều trị tại bệnh viện và sau khi ra viện thông qua bộ phận hỗ trợ, chăm sóc khách hàng. Điều này tạo cho người bệnh, người nhà người bệnh niềm tin, trách nhiệm của bản thân cùng chung tay góp phần thực hiện thành công kế hoạch an toàn người bệnh toàn cầu được thực hiện bởi các đối tác của WHO.

 

           

 

Cuối cùng để gắn kết sự tham gia giữa các nhà làm chính sách, nhà lãnh đạo, nhân viên y tế, các tổ chức xã hội về tăng cường sự tham gia của người bệnh, người nhà người bệnh vào các chính sách, quy trình, quy định các chương trình thực hành nhằm đảm bảo quá trình chăm sóc, điều trị an toàn, thì việc hưởng ứng ngày an toàn người bệnh thế giới hàng năm là một hành động rất thiết thực. Ngoài ra, trong các diễn đàn về công tác chuyên môn, quản lý chất lượng, lãnh đạo bệnh viện thường xuyên nêu lên vấn đề này để gây sự quan tâm của các nhà làm chính sách, nhà lãnh đạo trong hoạch định chiến lược và triển khai công việc hàng năm.

 

Chất lượng bệnh viện là một tiến trình, vì vậy không có điểm kết thúc. Để bảo đảm an toàn người bệnh, thì bệnh viện phải thường xuyên không ngừng cải tiến chất lượng, quan tâm đến hoạt động quản lý chất lượng. Và hàng năm, cứ đến ngày An toàn người bệnh thế giới 17/9, bệnh viện lại có cơ hội nhìn lại tiến trình chất lượng của mình để tiếp tục nỗ lực cải tiến và nâng cao sự an toàn cho người bệnh.

 

Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An


Quảng cáo
Thống kê truy cập
Người đang truy cập: 117
Tổng số lượt truy cập: 6218910