Loading...
Chào mừng bạn đến với Website Bệnh Viện Sản nhi Nghệ An

Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 và tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều ngày 04/10/2022, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An long trọng tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Hồng -  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh, TS.BS.CKII Tăng Xuân Hải – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Bệnh viện, các đồng chí trong BCH đảng bộ và các trưởng/ phó khoa, phòng, trung tâm, điều dưỡng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên trong Bệnh viện.

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Trần Thị Hồng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh truyền đạt các nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”. Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

 

Đây là những nội dung quan trọng giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ; vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số câu chuyện, lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Chuyên đề năm 2022 được xác định dựa trên nhận thức tầm quan trọng của công tác cán bộ “cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt”. Đặc biệt là nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội  và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm có 460 trang, 29 bài viết được tuyển chọn. Đây là một công trình có tầm lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc, khẳng định bản chất khoa học, cách mạng của CNXH và con đường đưa đất nước và nhân dân đến sự phát triển bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.

 

Thông qua Hội nghị là dịp để bồi dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị; giúp mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ được trách nhiệm của bản thân và có hành động cụ thể để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

 

 


Quảng cáo
Thống kê truy cập
Người đang truy cập: 43
Tổng số lượt truy cập: 6171705