Loading...
Chào mừng bạn đến với Website Bệnh Viện Sản nhi Nghệ An

Tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện theo quy định của Điều lệ Công Đoàn Việt Nam và theo kế hoạch số 09/KH-CĐCS về tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội lần thứ XII Công đoàn cơ sở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nhiệm kỳ 2023 – 2028. Từ ngày 23/3 – 11/4, 36 Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Bệnh viện sẽ lần lượt Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028.
 
 
 
Theo đó, các Đại hội đã triển khai thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả công táclãnh đạo của Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ kỳ 2017-2022 và Nghị quyết Đại hội. Các báo cáo đều đã đánh giá nghiêm túc những mặt làm được, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tất cả các Công đoàn đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành cho nhiệm kỳ 2023-2028.

Các Đại hội tiến hành bầu cử Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn bộ phận nhiệm kỳ mới theo đúng Quy chế bầu cử trong Công đoàn. Kết quả là có 72 đồng chí đã được các đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028. Các đồng chí tham gia Ban chấp hành khoá mới là những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Kết quả Đại hội của 36 Ban chấp hành bộ phận đã được Công đoàn Bệnh viện nhất trí chuẩn y. Ban chấp hành của 36 Công đoàn bộ phận thể hiện rõ quyết tâm cao trong triển khai các công việc sau đại hội, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trí tuệ để lãnh đạo Công đoàn đơn vị mình hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong cả nhiệm kỳ, trước hết là hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023, góp phần xây dựng Công đoàn Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vững mạnh, phát triển bền vững.
 
- Một số hình ảnh của Đại hội công đoàn bộ phận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quảng cáo
Thống kê truy cập
Người đang truy cập: 7226
Tổng số lượt truy cập: 6091193