Loading...
Chào mừng bạn đến với Website Bệnh Viện Sản nhi Nghệ An

Tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

 

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm giúp cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Nội dung thi của cuộc thi được bao quát trong các Nghị quyết như: Nghị quyết số 42/NQ-TW ngày 24/11/2023; Nghị quyết số 43/NQ-TW ngày 24/11/2023; Nghị quyết số 44/NQ-TW ngày 24/11/2023; Nghị quyết số 45/NQ-TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 17/3/2024 gồm 3 tuần thi:

- Tuần thứ nhất: Từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 03/3/2024

- Tuần thứ hai: Từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 10/3/2024

- Tuần thứ ba: Từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024

 

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi bao gồm:

- 01 Giải Nhất, trị giá 3.000.000 VNĐ

- 02 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 VNĐ

- 03 Giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 VNĐ

- 05 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 VNĐ

 

Đường link tham gia cuộc thi: https://baocaovien.vn/cuocthi/index.html


Quảng cáo
Thống kê truy cập
Người đang truy cập: 109
Tổng số lượt truy cập: 6039995