Loading...
Chào mừng bạn đến với Website Bệnh Viện Sản nhi Nghệ An

Sáng ngày 04/9 Nghệ An ghi nhận 43 ca Dương tính mới với COVID-19.

Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 03/9 đến 06h00 ngày 04/9), Nghệ An ghi nhận 43 ca Dương tính mới với COVID-19. Trong đó gồm có: 04 ca cộng đồng (Hưng Nguyên 02 ca, TP Vinh 01 ca và Nam Đàn 01 ca); 03 ca TP Vinh phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng lần 2 lần 3 trong vùng phong tỏa (những lần trước có kq âm tính) và 36 ca đã được cách ly trước đó.
Các địa phương ghi nhận ca dương tính mới (06 địa phương) trong 12 giờ qua gồm: Diễn Châu: 23, TP Vinh: 12, Yên Thành 04, Hưng Nguyên: 02, Nam Đàn: 01, Anh Sơn: 01.
Như vậy, tính từ đầu vụ dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.668 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 592, Yên Thành: 195, Quỳnh Lưu: 146, Diễn Châu: 159, Nam Đàn: 73, Cửa Lò: 71, Nghi Lộc: 63, Kỳ Sơn: 62, Hưng Nguyên: 60, Quế Phong: 40, Đô Lương: 40, Tương Dương: 29, Tân Kỳ: 24, Nghĩa Đàn: 24, Hoàng Mai: 22, Con Cuông: 16, Thanh Chương: 16, Quỳ Hợp: 14, Anh Sơn: 15, Thái Hòa: 06, Quỳ Châu: 01.
Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 537 BN; Lũy tích số BN tử vong: 05. Số BN hiện đang điều trị: 1.126 BN.
* Thông tin cụ thể các bệnh nhân Dương tính mới như sau:
1. BN N.T.V.A, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Xóm 1, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Ngày 3/9 BN được lấy mẫu làm test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 1 cho kết quả nghi ngờ, sau đó BN được lấy mẫu gửi BV Ung Bướu. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
2. BN L T.S, nữ, sinh 1945. Địa chỉ: Xóm 1, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Ngày 3/9 BN được lấy mẫu làm test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 1 cho kết quả nghi ngờ, sau đó BN được lấy mẫu gửi BV Ung Bướu. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
3.BN Đ.N.Q, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Tân Thành, Lê Mao, TP Vinh. Ngày 31/8 BN được làm XN có kết quả âm tính, ngày 01/9 BN đến trường THCS Lê Mao để tiêm vắc xin mũi 2. Ngày 03/9 BN xuất hiện sốt và được lấy mẫu gửi BV Sản Nhi làm XN. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
4.BN N.L.T, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Đồng Phong, Xuân Hòa, Nam Đàn. Sáng ngày 3/9 BN được lấy mẫu làm test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 1 cho kết quả nghi ngờ, sau đó BN được lấy mẫu gửi CDC. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
5. BN P.T.V, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Khối 1, Hồng Sơn, TP Vinh. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu XN sàng lọc cộng đồng lần 3. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
6. BN P.😭, nữ, sinh 1947. Địa chỉ: Khối 10, Hồng Sơn, TP Vinh. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu XN sàng lọc cộng đồng lần 3. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
7. BN N.Q.V, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. Ngày 2/9 BN được lấy mẫu XN sàng lọc cộng đồng lần 2. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
8. BN Đ.T.H, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Hưng Bình, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 3 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
9. BN N.T.S, nữ, sinh 1949. Địa chỉ: Tân Tiến, Hưng Bình, TP Vinh. BN là F1 của BN T.M.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 3 lần. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
10. BN N.H.M, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.Q.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
11. BN N.V.T, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.N.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
12. BN H.Q.S, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Trường Thi, TP Vinh. BN là F1 của BN P.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
13. BN N.😭, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Hưng Lộc, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.Đ đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
14. BN N.V.C, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là sinh viên trường Cao đẳng Việt Hàn đã được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 5 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
15. BN N.T.L, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 của BN H.V.H đã được công bố tại tỉnh Bắc Ninh. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
16. BN P.T.Q, nữ, sinh 1970. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 của BN H.V.H đã được công bố tại tỉnh Bắc Ninh. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
17. BN H.V.P, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 của BN H.V.H đã được công tại tỉnh Bắc Ninh. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
18. BN N.X.M, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 của BN H.M.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
19. BN N.😭.L, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 của BN Đ.T.S đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
20. BN N.Đ.P, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN từ Bình Dương về được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 6 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
21. BN L.T.A, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
22. BN N.😭, nữ, sinh 1959. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
23. BN B.V.T, nam, sinh 1968. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
24. BN B.T.X, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
25. BN B.V.T, nam, sinh 1996. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
26. BN B.A.K, nam, sinh 2020. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
27. BN B.V.T, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
28. BN B.V.H, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
29. BN N.T.Q, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
30. BN N.T.L, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
31. BN P.😭, nam, sinh 1974. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
32. BN P.N.P, nam, sinh 1972. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
33. BN L.P.T, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
34. BN P.T.S, nữ, sinh 2011. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
35. BN V.T.H, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Hồng Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN N.T.C đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
36. BN H.T.L, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Hồng Thành, Yên Thành. BN là công nhân Công ty may Việt Nhật – TT Yên Thành. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
37. BN H.😭, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Hồng Thành, Yên Thành. BN là Công nhân công ty may Việt Nhật – TT Yên Thành. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
38. BN N.T.Q, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Hồng Thành, Yên Thành. BN là Công nhân công ty may Việt Nhật – TT Yên Thành. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
39. BN T.V.C, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Thạch Sơn, Anh Sơn. BN là F1 và là bố của BN T.N.B.A đã được công bố trước đó. BN chăm con tại BVDC số 1 được lấy mẫu XN. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
40. BN N.😭, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 tại BVDC số 3 được lấy mẫu XN. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
41. BN T.H.N, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Vinh Tân, TP Vinh. BN là F1 được lấy mẫu XN tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
42. BN V.😭, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 được lấy mẫu XN tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
43. BN C.😭, nữ, sinh 1995. Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN đi từ TP HCM về Diễn Châu được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.
(Theo T. Thông Y tế) 

Quảng cáo
Thống kê truy cập
Người đang truy cập: 5738
Tổng số lượt truy cập: 6089618