Loading...
Chào mừng bạn đến với Website Bệnh Viện Sản nhi Nghệ An

Sáng ngày 26/8 Nghệ An ghi nhận 22 ca Dương tính mới với COVID-19.

Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 25/8 đến 06h00 ngày 26/8), Nghệ An ghi nhận 22 ca Dương tính mới với COVID-19. Trong đó, có 01 ca cộng đồng, 04 ca sàng lọc cộng đồng trong vùng phong tỏa, 17 ca đã được cách ly tập trung trước đó. Cụ thể như sau:
1. BN N.T, nữ, sinh 1965. Nghề Nghiệp: Làm ruộng. Địa chỉ: Bồi Sơn, Đô Lương. BN là F1 BN N.K.H đã được công bố trước đó. Sáng 25/8/2021 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng xóm Đồng Tâm cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, tối ngày 25/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
2. BN N.T.H, nữ, sinh 1956. Nghề nghiệp: Bán cháo canh. Địa chỉ: Vinh Tân, TP Vinh.Từ ngày 16/8 BN tự cách ly tại nhà. Ngày 23/8 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng vùng phong tỏa gửi BV Ung Bướu, tối ngày 25/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
3. BN T.C.L, nam, sinh 1951. Địa chỉ: Vinh Tân, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.H được công bố cùng lúc. BN 2 tuần trở lại đây tự cách ly tại nhà. BN được lấy mẫu 2 lần cho kết quả âm tính. Ngày 25/8 BN được lấy mẫu gửi BV Ung Bướu, tối ngày 25/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
4. BN N.T.S, nữ, sinh 1985. Nghề nghiệp: Buôn bán Chợ Vinh. Địa chỉ: Vinh Tân, TP Vinh. Từ ngày 17/8 BN tự cách ly tại nhà. Ngày 23/8 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng vùng phong tỏa, ngày 24/8 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 25/8 BN được lấy mẫu lại gửi BV Ung Bướu, tối ngày 25/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
5. BN V.T.H, nữ, sinh 1973. Nghề nghiệp: Làm nail. Địa chỉ: Vinh Tân, TP Vinh. Ngày 23/8 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng vùng phong tỏa, ngày 24/8 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 25/8 BN được lấy mẫu lại gửi BV Ung Bướu, tối ngày 25/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
6. BN BN B.H.Q, nam, sinh 1992. Nghề nghiệp: nhân viên Thế giới di động. Địa chỉ: Vinh Tân, TP Vinh. BN là chồng BN 😭.H.T được công bố cùng lúc. Từ ngày 15/8 đến nay BN tự cách ly tại nhà. Ngày 20/8 BN được lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 25/8 BN được lấy mẫu gửi BV Ung Bướu, tối ngày 25/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
7. BN 😭.H.T, nữ, sinh 1992. Nghề nghiệp: nhân viên Thế giới di động. Địa chỉ: Vinh Tân, TP Vinh. BN là vợ BN B,H,Q được công bố cùng lúc. Từ ngày 15/8 đến nay BN tự cách ly tại nhà. Ngày 20/8 BN được lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 25/8 BN được lấy mẫu gửi BV Ung Bướu, tối ngày 25/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
8. BN N.😭.N, nữ, sinh 1990. Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Lê Lợi, TP Vinh. BN là con và là F1 của BN V.T.C; N.T.M đã được công bố trước đó. BN đang cách ly tại nhà. Ngày 21/8 BN tự cách ly tại nhà. BN được lấy mẫu XN vào các ngày 21/8, ngày 23/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 24/8 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng dương tính, sau đó được lấy mẫu gửi CDC tối 25/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
9. BN N.X.T, sinh 1977. Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Hưng Mỹ, Hưng Nguyên. BN chồng và là F1 của BN N.😭 đã được công bố trước đó. Ngày 24/8 BN được cách ly tại Trường tiểu học Hưng Mỹ và được lấy mẫu gửi BVĐK Tỉnh, tối ngày 25/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
10. BN N.T.Q, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Địa chỉ: Hưng Mỹ, Hưng Nguyên. BN là con và là F1 của BN N.😭 đã được công bố trước đó. Ngày 24/8 BN được cách ly tại Trường tiểu học Hưng Mỹ và được lấy mẫu gửi BVĐK Tỉnh, tối ngày 25/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
11. BN M.😭, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Nghi Thủy, Cửa Lò. BN là con và là F1 BN H.T.N đã được công bố trước đó. Ngày 24/8 BN được cách ly tại Khách sạn Ánh Dương 2 và được lấy mẫu gửi BVĐK Tỉnh, tối ngày 25/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
12. BN N.H.D, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Nghi Thủy, Cửa Lò. BN là con và là F1 của BN N.T.P đã được công bố trước đó. Ngày 24/8 BN được cách ly tại Khách sạn Ánh Dương 2 và được lấy mẫu gửi BVĐK Tỉnh, tối ngày 25/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
13. BN N.T.H.N, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Nghi Thủy, Cửa Lò. BN là con và là F1 của BN N.T.P đã được công bố trước đó. Ngày 24/8 BN được cách ly tại Khách sạn Ánh Dương 2 và được lấy mẫu gửi BVĐK Tỉnh, tối ngày 25/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
14. BN 😭.H, nữ, sinh 1958. Địa chỉ: Nghi Thu, Cửa Lò. BN là mẹ và là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 24/8 BN được cách ly tại Khách sạn Viễn Đông và được lấy mẫu gửi BVĐK Tỉnh, tối ngày 25/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
15.BN V.B.T, nam, sinh 1997. Địa chỉ: Mường Lống, Kỳ Sơn. Ngày 30/7 BN đi Bình Dương về đến Kỳ Sơn. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại trường cấp II Mường Lống. BN là F1 của BN V.Y.M cùng phòng đã được công bố trước đó. BN được lấy mẫu XN 4 lần kết quả âm tính, Ngày 25/8 lấy mẫu XN lần 5 gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
16.BN V.Y.N, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Mường Lống, Kỳ Sơn. Ngày 30/7 BN đi Bình Dương về đến Kỳ Sơn. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại trường cấp II Mường Lống. BN là F1 của BN V.Y.M cùng phòng đã được công bố trước đó. BN được lấy mẫu XN 4 lần kết quả âm tính, Ngày 25/8 lấy mẫu XN lần 5 gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
17.BN V.Y.M, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Mường Lống, Kỳ Sơn. Ngày 30/7 BN đi Bình Dương về đến Kỳ Sơn. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại trường cấp II Mường Lống. BN là F1 của BN V.Y.M cùng phòng đã được công bố trước đó. BN được lấy mẫu XN 4 lần kết quả âm tính, Ngày 25/8 lấy mẫu XN lần 5 gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
18.BN V.B.T, nam, sinh 1991. Địa chỉ: Mường Lống, Kỳ Sơn. Ngày 30/7 BN đi Bình Dương về đến Kỳ Sơn. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại trường cấp II Mường Lống. BN là F1 của BN V.Y.M cùng phòng đã được công bố trước đó. BN được lấy mẫu XN 4 lần kết quả âm tính, Ngày 25/8 lấy mẫu XN lần 5 gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
19.BN L.Y.M, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Mường lống, Kỳ Sơn. Ngày 30/7 BN đi Bình Dương về đến Kỳ Sơn. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại trường cấp II Mường Lống. BN là F1 của BN V.Y.M cùng phòng đã được công bố trước đó. BN được lấy mẫu XN 4 lần kết quả âm tính, Ngày 25/8 lấy mẫu XN lần 5 gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
20. BN N.V.H, nam, sinh 1999. Địa chỉ: Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên. BN từ TP HCM về Hưng Nguyên ngày 10/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Trung cấp dạy nghề Hưng Nguyên. BN đã được lấy mẫu vào các ngày 10/8, ngày 14/8, ngày 17/8. Ngày 25/8 BN được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
21. BN N.V.T, nam, sinh 1997. Địa chỉ: Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên. BN từ TP HCM về Hưng Nguyên ngày 10/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Trung cấp dạy nghề Hưng Nguyên. BN đã được lấy mẫu vào các ngày 10/8, ngày 14/8, ngày 17/8. Ngày 25/8 BN được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
22. BN V.T.V, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Yên Tĩnh, Tương Dương. BN từ Bình Dương về Hưng Nguyên ngày 18/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Trung cấp dạy nghề Hưng Nguyên. BN đã được lấy mẫu vào các ngày 18/8, ngày 20/8. Ngày 25/8 BN được lấy mẫu lần 3 gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
- Như vậy, tính từ ngày 13/6 đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.127 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 334, Quỳnh Lưu: 143, Yên Thành: 130, Kỳ Sơn: 60, Diễn Châu: 82, Tương Dương: 29, Nghi Lộc: 52, Hưng Nguyên: 43, Quế Phong: 40, Nam Đàn: 45, Hoàng Mai: 20, Cửa Lò: 35, Tân Kỳ: 23, Anh Sơn: 13, Đô Lương: 25, Con Cuông: 12, Quỳ Hợp: 13, Thanh Chương: 13, Thái Hòa: 06, Nghĩa Đàn: 08, Quỳ Châu: 01.
- Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 351 BN. Lũy tích số BN tử vong: 01. Số BN hiện đang điều trị: 775 BN.
* Lũy tích số BN phát hiện từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 1.132 bệnh nhân.
* Liên quan đến 22 ca mắc mới sáng ngày 26/8 được phân bổ ở 05 địa phương: TP Vinh: 07, Kỳ Sơn: 05, Hưng Nguyên: 05, Đô Lương: 01, Cửa Lò: 04.
Trong đó, có 01 ca cộng đồng ở huyện Đô Lương, 04 ca sàng lọc cộng đồng vùng phong tỏa ở phường Vinh Tân, TP Vinh, 17 ca đã được cách ly từ trước.
* Về công tác XN, trong 12 giờ qua tổng số mẫu tiếp nhận là 4.890 mẫu. Đã có kết quả 2.465 mẫu, phát hiện 22 ca Dương tính (đã thông báo). Số mẫu chờ kết quả: 2.425 mẫu.
* Về hoạt động lấy mẫu cộng đồng TP Vinh:
- Tổng số mẫu cộng đồng lấy đêm 23/8: tổng 23.628 mẫu (Lê Mao: 6.716; Vinh Tân: 12.969; Hồng Sơn: 3.943), đã có kết quả 03 mẫu Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Số mẫu xét nghiệm còn lại đều âm tính với vi rút SARS-CoV-2.
- Tổng số mẫu lấy cộng đồng tối 24/8 : tổng 46.885 mẫu (Phường Cửa Nam: 10.693 mẫu, Phường Hưng Bình :13.188 mẫu, Phường Lê Lợi : 11.900 mẫu, Phường Quán Bàu: 11.104 mẫu). Đã có kết quả 24.430 mẫu trong đó 01 mẫu dương tính, 40 mẫu nghi ngờ lấy lại mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT- PCR.
( Theo T.Thông Y tế)

Quảng cáo
Thống kê truy cập
Người đang truy cập: 109
Tổng số lượt truy cập: 6039838