Loading...
Chào mừng bạn đến với Website Bệnh Viện Sản nhi Nghệ An

Sáng ngày 09/8 Nghệ An ghi nhận 31 trường hợp Dương tính mới với COVID-19.

TS.BS Nguyễn Văn Định- Giám đốc CDC Nghệ An cho biết: Trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 08/8 đến 6h00 ngày 09/8), Nghệ An ghi nhận 31 trường hợp Dương tính mới với COVID-19.
 
Cụ thể như sau:

1. N. X.V, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Sơn Thành, Yên Thành. Ngày 24/7 BN đi từ Hà Nội về đến Yên Thành. BN được cách ly tại TYT Sơn Thành và được lấy mẫu XN 3 lần vào các ngày 25/7, 27/7, 01/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/8 BN được lấy mẫu XN lần 4 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 8/8 BN được lấy mẫu XN lần 5 gửi CDC. Tối ngày 8/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. L.T.N, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Sơn Thành, Yên Thành. Ngày 24/7 BN đi từ Hà Nội về đến Yên Thành. BN được cách ly tại TYT Sơn Thành và được lấy mẫu XN 3 lần vào các ngày 25/7, 27/7, 01/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/8 BN được lấy mẫu XN lần 4 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 8/8 BN được lấy mẫu XN lần 5 gửi CDC. Tối ngày 8/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. L, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Sơn Thành, Yên Thành. Ngày 24/7 BN đi từ Hà Nội về đến Yên Thành. BN được cách ly tại TYT Sơn Thành và được lấy mẫu XN 3 lần vào các ngày 25/7, 27/7, 01/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/8 BN được lấy mẫu XN lần 4 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 8/8 BN được lấy mẫu XN lần 5 gửi CDC. Tối ngày 8/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. L.V.T, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Sơn Thành, Yên Thành. Ngày 24/7 BN đi từ Hà Nội về đến Yên Thành. BN được cách ly tại TYT Sơn Thành và được lấy mẫu XN 3 lần vào các ngày 25/7, 27/7, 01/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/8 BN được lấy mẫu XN lần 4 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 8/8 BN được lấy mẫu XN lần 5 gửi CDC. Tối ngày 8/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. N.Đ.T, nam, sinh 1997. Địa chỉ: Sơn Thành, Yên Thành. Ngày 26/7 BN đi từ Hà Nội về đến Yên Thành. BN được cách ly tại TYT Sơn Thành và được lấy mẫu XN 3 lần vào các ngày 26/7, 28/7, 02/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/8 BN được lấy mẫu XN lần 4 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 8/8 BN được lấy mẫu XN lần 5 gửi CDC. Tối ngày 8/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. V.H.H, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Sơn Thành, Yên Thành. Ngày 25/7 BN đi từ Hà Nội về đến Yên Thành. BN được cách ly tại TYT Sơn Thành và được lấy mẫu XN 3 lần vào các ngày 26/7, 28/7, 2/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/8 BN được lấy mẫu XN lần 4 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 8/8 BN được lấy mẫu XN lần 5 gửi CDC. Tối ngày 8/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2

7. H.T.N, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Lăng Thành, Yên Thành. Ngày 3/8 BN đi từ TP HCM về đến Yên Thành. BN được cách ly tại Trường THCS Lăng Thành và được lấy mẫu XN 2 lần vào các ngày 3/8, 5/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/8 BN được lấy mẫu XN lần 3 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 8/8 BN được lấy mẫu XN lần 4 gửi CDC. Tối ngày 8/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. K.A, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Lĩnh Sơn, Anh Sơn. BN là F1 và là con của bệnh nhân N.T.H.N đã được công bố trước đó. Ngày 2/8 BN từ Long An về đến Anh Sơn. BN được cách ly tại Trường tiểu học Lĩnh Sơn và được lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả Âm tính. Ngày 6/8 BN được lấy mẫu XN lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 8/8 BN được lấy mẫu XN lần 3, tối ngày 8/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. N, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Lăng Thành, Yên Thành. Ngày 3/8 BN đi từ TP HCM về đến Yên Thành. BN được cách ly tại Trường THCS Lăng Thành và được lấy mẫu XN 2 lần vào các ngày 3/8, 5/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 8/8 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi CDC. Tối ngày 8/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. N.T.H, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Hùng Thành, Yên Thành. BN đi từ TP HCM về, được lấy mẫu XN 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. H, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Hùng Thành, Yên Thành. BN đi từ Bình Dương về, được lấy mẫu XN 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. N.T.H, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Hùng Thành, Yên Thành. BN đi từ TP HCM về, được lấy mẫu XN 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. C.A.T, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Hùng Thành, Yên Thành. BN đi từ TP HCM về, được lấy mẫu XN 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Đ.T.M, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Hùng Thành, Yên Thành. BN đi từ Hà Nội về, được lấy mẫu XN 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Đ.T H, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Sơn Thành, Yên Thành. BN đi từ Hà Nội về, được lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. V.G.C, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Mường Lống, Kỳ Sơn. Ngày 3/8 BN đi từ Bình Dương về đến Kỳ Sơn, được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. V.Y.X, nam, sinh 1981. Địa chỉ: Mường Lống, Kỳ Sơn. Ngày 3/8 BN đi từ Bình Dương về đến Kỳ Sơn, được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. V.C.T, nam, sinh 1979. Địa chỉ: Mường Lống, Kỳ Sơn. Ngày 3/8 BN đi từ Bình Dương về đến Kỳ Sơn, được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. V.B.N, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Nậm Cắn, Kỳ Sơn. Ngày 3/8 BN đi từ Bình Dương về đến Kỳ Sơn, được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. L.B.X, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. Ngày 2/8 BN đi từ Bình Dương về đến Kỳ Sơn, được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. V.B.G, nam, sinh 2000. Địa chỉ: Tam Hợp, Tương Dương. Ngày 2/8 BN đi từ Bình Dương về, được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. N.V.S, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Cát Văn, Thanh Chương. BN đi từ TP HCM về cách ly tại khách sạn Cửa Lò. Lấy mẫu lần 2 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. T.V.L, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Võ Liệt, Thanh Chương. Ngày 2/8 BN đi từ TP HCM về đến Thanh Chương, được lấy mẫu XN 4 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
 
24. N.T.H, 1963. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của N.T.H.A đã cách ly tại trường mầm non quỳnh lâm khu vực Thuận Nghĩa ngày 02/8. Sáng này 9/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. N.V.H, 1993. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của N.T.H.A. Cách ly tại trường mầm non quỳnh lâm khu vực Thuận Nghĩa ngày 02/8. Sáng này 9/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. T.N.A, 2003. Địa chỉ: Cầu Giát, Quỳnh Lưu. BN là F1 của H.T.N và L.T.Q. Cách ly ngày 31/7/2021 tại trường Mầm non Hoa Mai, Thị Trấn Cầu Giát. Sáng này 9/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. L.V.N, 1988. Địa chỉ: Cầu Giát, Quỳnh Lưu. BN là F1 của H.T.N và L.T.Q . Cách ly ngày 31/7/2021 tại trường Mầm non Hoa Mai, Thị Trấn Cầu Giát. Sáng này 9/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

28. L.V.D, 2013. Địa chỉ: Cầu Giát, Quỳnh Lưu. BN là F1 của H.T.N và L.T.Q. Cách ly ngày 31/7/2021 tại trường Mầm non Hoa Mai, Thị Trấn Cầu Giát. Sáng này 9/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29 .H, 2002. Địa chỉ: Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu. TH trở về từ Bình Dương ngày 1/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung tại Trường tiểu học Quỳnh Thanh. BN được lấy mẫu XN 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30. L , nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Sơn Thành, Yên Thành.Ngày 6/8 BN từ Bình Dương về đến Yên Thành, cách ly tại bệnh viện Yên Thành. Sáng này 9/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

31. .N, nữ, Sinh 1960. Địa chỉ: Diễn Đoài, Diễn Châu. Ngày 4/8 BN đi từ Bình Dương về đến Diễn Châu, được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 407 BN mắc COVID-19 ở 19 địa phương: Quỳnh Lưu: 105, TP Vinh: 95, Yên Thành: 43, Tương Dương: 29, Diễn Châu: 27, Kỳ Sơn: 18, Nghi Lộc: 12, Hoàng Mai: 11, Anh Sơn: 11, Nam Đàn: 10, Đô Lương: 08, Quỳ Hợp: 07, Thanh Chương: 07, Quế Phong: 07, Nghĩa Đàn: 04, Hưng Nguyên: 03, Tân Kỳ: 04, Con Cuông: 03, Cửa Lò: 02.

- Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 175 BN; Lũy tích số BN tử vong: 01; Số BN hiện đang điều trị: 376 .

Về công tác XN, trong 12 giờ qua tổng số mẫu tiếp nhận là 2.238 mẫu. Đã có kết quả 1.765 mẫu, phát hiện 31 ca Dương tính (đã thông báo). Hiện tại, đang chờ kết quả 473 mẫu.


Quảng cáo
Thống kê truy cập
Người đang truy cập: 112
Tổng số lượt truy cập: 6040011